Clockwork Carrousel
/

Steampunk Entertainment

 

Welkom bij Clockwork Carrousel

 

""Clockwork Carrousel ""  


Tijdreizigers!  

Ga mee op een alternatieve en nostalgische tijdreis, in kleurrijke Victoriaans geïnspireerde, Jules Verne stijl.
Bijzondere kunsten, spectaculaire acts en leuke workshops voor iedereen
Fantastische mechanische vindingen, vermakelijke verhalen, de Mad Hatter Steamy Teaparty en uiteraard een Splendid teampot Race!  

Het onmogelijke mogelijk maken. Kortom; de nobele en fantasievolle lieden van Clockwork Carrousel


Time Travelers !

Join us on an alternative and nostalgic journey through time , in colorful Victorian inspired Jules Verne style . Special arts, spectacular acts and fun workshops for everyone Fantastic mechanical inventions , entertaining stories , the Mad Hatter Steamy Teaparty and obviously a Splendid teampot Race! Making the impossible possible . In short ; the noble and imaginative people of Clockwork Carrousel